Védjegyek jelzése: ™ ℠ ® © jelek használata

Ez pedig egy tavalyi poszt, de úgy tűnik, aktuálisabb mint valaha….

Kiegészítésként még annyit tennék hozzá, hogy ha valaki már eljutott oda, hogy védjegybejelentést benyújtására adja a fejét, akkor lehetőleg arra is figyeljen, hogy a fenti jelek egyike se szerepeljen azon az ábrán, ami majd a védjegybejelentés tárgya lesz.

Tehát:

“Rengeteg kérdést kaptunk és kapunk folyamatosan a fenti jelek használatával kapcsolatban. Néhány közkeletű tévedés eloszlatása érdekében szeretnénk leszögezni az alábbiakat.

  • Mindenekelőtt a logótervezés előtt álló grafikus figyelmét érdemes felhívni arra, hogy a fenti jelek nem olyan grafikai kiegészítő elemek, amelyek szabadon dobálhatóak minden egyes általuk készített grafikai terv mögé!
  • A használatukra ugyan nincs konkrét jogi szabályozás Magyarországon, azonban ezek feltüntetése – különösen a megtévesztésre alkalmas feltüntetésre – komoly következményekkel járhat.
  • A ™ és az ℠ alapvetően angolszász eredetű jelölések, jelentésük trade mark vagy trademark, illetve service mark. Kialakulásuk alapja azon angolszász jogelven nyugszik, hogy egy védjegy a használat útján is árujelzővé, vagyis trade markká, illetve service markká válhat, külön regisztráció nélkül – és ezt a tényt érdemes valahogy megjelölni.
  • Ehhez képest használták és használják angolszász országokban az ® jelölést, amely eredetileg a ténylegesen is regisztrált, vagyis az erre szakosodott hivatal által bejegyzett védjegyek megkülönböztetését szolgált a nem bejegyzett (™, ℠) védjegyektől. A © jel pedig a „copyright” szóból származik és a szerzői jogi jogosultság jelölésére használják világszerte.
  • A mai európai uniós gyakorlat az, hogy főként a ™ és az ® jeleket használjuk a bejegyzett, vagyis a ténylegesen regisztrált védjegyek megkülönböztetésére a jogilag nem védett megjelölésektől. Fontos hangsúlyozni, hogy a fogyasztók, a fenti jeleket meglátva, jogosan következtethetnek arra, hogy jogilag védett ábrát vagy logót látnak, amelyek mögött vagy mellett ezek a jelek szerepelnek.
  • Mégis gyakran előfordul ma Magyarországon, hogy a ™ és ® jelek mindenféle gát nélkül megjelennek olyan ábrák és logók mögött, amelyek az égadta világon semmiféle jogi védelmet nem élveznek.
  • Ezen felhasználók (és grafikusaik) figyelmében ajánljuk a Versenytörvény alábbi passzusát: az üzletfelek megtévesztésének minősül a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló olyan üzleti kommunikációja – ideértve bármely információközlést, annak megjelenési módjától, eszközétől függetlenül -, egyéb magatartása, tevékenysége vagy mulasztása (a továbbiakban együtt: üzleti gyakorlat), amely jelentős információ tekintetében valótlan tényt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze azokat az üzletfeleket, akik felé irányul, vagy akik tudomására juthat. Jelentős tény pedig többek között a vállalkozás vagy képviselőjének személye, a vállalkozás jellemzői és jogai, így különösen szellemi alkotásokon fennálló jogai (ide tartoznak a védjegyek).
  • A jogi háttér tehát létezik, kiváncsian várjuk, hogy mikor jut el valaki oda, hogy a fenti pontra hivatkozással a teljesen szabados mai magyarországi gyakorlat ellen versenyjogi eljárás keretében fellépjen.
  • A fenti gyakorlat versenyjogba ütközését 2009-ben Németországban bírósági ítéletben is kimondták, sőt vannak olyan országok (ki gondolná, pl. Kína az ® jel vonatkozásában), ahol ez a gyakorlat egyenesen büntetőjogilag üldözendő.
  • A már bejegyzett védjegyek jogosultjainak pedig az a fontos információ, hogy akár a ™, akár az ® jelet használhatják, de ezek használata számukra nem kötelező.”