SQAP – Alicante

 

SQAP in EUIPO

Többen kérdezték, hogy mégis mi az a SQAP, amelyen 2017 október elején már másodszor vettem részt az EUIPO-ban.

A fenti rövidítés a ‘Stakeholder Quality Assurance Panels’ rövidítést takarja, ami persze még mindig nagyon kevéssé érthető.  A lényeg, hogy a fenti kezdeményezés az uniós védjegyhivatal a saját munkájával kapcsolatban folytatott, a minőség folyamatos javítását célzó törekvéseinek része.

A projekt keretében az uniós védjegyhivatal az ezen a területen működő nemzeti és nemzetközi egyesületeket arra kérte fel, hogy véletlenszerűen kiválasztott, a hivatal által első fokon felszólalási ügyekben hozott döntéseket értékelje meghatározott szempontrendszer alapján, ezekkel kapcsolatban tegyen észrevételt, illetve jelezze az észlelt hibákat(!). Én az ECTA képviseletében vettem részt az értékelésben.

A magyar államigazgatáshoz, illetve a magyar hivatalokohoz szokott fogyasztóknak, ügyvédeknek, egyszerű állampolgároknak érdemes elgondolkodni az alapelven: egy hivatal saját maga felkéri gyakorlatilag az ügyfeleit, hogy a saját maga által hozott döntéseit – szakmai alapokon persze, – de szabadon kritizálja, illetve azokkal kapcsolatban tegyen észrevételeket, jelezze a hibákat…. Mikor lesz valami hasonlóra példa Magyarországon?