Mégis mi ez? – 28(8) paragrafus szerinti Nyilatkozatok

Ha valakinek 2012. június 22. napja előtt tett európai uniós (közösségi) védjegye van és az oltalom terjedelmét anno a Nizzai Osztályozásban szereplő fejezetcím alapján határozta meg, (ahogy az régebben gyakran megtörtént), akkor a KVR 28.§(8) szerinti Nyilatkozat megtételére még 2016. szeptember 24-ig van lehetősége.

Igazából nehéz röviden összefoglalni, hogy ez az egész miért fontos. 2012. június 22-e, vagyis a híres-hírhedt IP Translator (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&doclang=HU ) európai bírósági döntés közzététele előtt szokásban volt, hogy az (akkor még) közösségi védjegybejelentés áru- és szolgáltatási jegyzékét a bejelentők úgy készítették el, hogy a teljes, az adott osztályra vonatkozó fejezetcímet megjelölték. Tették mindezt azért, mert akkoriban a közösségi védjegyhivatal, az OHIM (mai nevén EUIPO) gyakorlata az volt, hogy a fejezetcím megjelölése azt jelentette, hogy az adott osztályba tartozó összes áru vagy szolgáltatás egyúttal rögtön bele is tartozott a védjegybejelentésbe. Ennek a korábbi, meglehetősen leegyszerűsítő gyakorlatnak vetett véget az IP Translator döntés, illetve annak komolyan vétele.:)

Az új európai uniós védjegyrendelet-módosítás hatályba lépését (2016. március 23.) követően pedig az érintett „pre-IP Translator” védjegyek jogosultjai lehetőséget kaptak arra, hogy egy fél éves, nem meghosszabbítható, vagyis egyszeri és soha vissza nem térő időszakban egyértelműsítsék, hogy mire is terjed ki, vagy legalábbis, mire szeretnék, hogy kiterjedjen az európai uniós védjegyük.

Az egész IP Translator döntés gyakorlatilag arra irányította rá a figyelmet, hogy azt a problémát kezelni kell, hogy a Nizzai Osztályozásban „elbújva” léteznek olyan áruk és szolgáltatások, amelyek nem tartoznak sem a fejezetcímekbe foglalt kifejezések alá, sem az alfabetikus lista (ez megint valami más: http://classifications.sztnh.gov.hu/nice ) kifejezései közé, de mégis léteznek. Ezek az ún. „árva” áruk és szolgáltatások (orphans). Az elmúlt évek az „árvák” lázas keresésével teltek, és úgy tűnik, hogy egyre több lesz belőlük.

A témában az EUIPO vezetője egy közleményt is kiadott még 2016 februárjában (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co1-16_en.pdf), illetve közzétett az EUIPO egy – persze nem kizárólagos – listát (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co1-16_annex_en.pdf), amely ezeket az ominózus árvákat (vagy legalábbis egy részüket) tartalmazta.

A KVR 28§(8) szerinti Nyilatkozat benyújtására azoknak van szüksége, akik valamilyen „árva” árut gyártanak vagy forgalmaznak, illetve ilyen szolgáltatást nyújtanak, hiszen az átmeneti időszak lejárta után az ő régi „pre IP-Translator” európai uniós védjegyük ezekre az „árvák”-ra már nem fognak kiterjedni. Konkrét példával élve, ha egy fordítóirodának ilyen, a fentiekben leírt „fejezetcímes” védjegye van a 41. osztályban, ha nem nyújt be 28. (8) Nyilatkozatot a fenti időpontig, akkor az európai uniós védjegy a jövőben nem fog kiterjedni fordítási szolgáltatásokra.

Aztán sikerült a dolgot még jobban megkavarni, ugyanis az EUIPO 2016. július 4-én újabb listát tett közzé (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation-technical) újabb „árvák” egész sorával…… Persze ez a lista sem kizárólagos – vagyis prognosztizálható, hogy rövidesen újabb és újabb árvák érkeznek. Szóval a helyzet egyáltalán nem könnyen átlátható. Az viszont biztos, hogy akinek 2012. június 22. előtt benyújtott védjegye van, az a még a határidő előtt nézesse át az árujegyzéket egy hozzáértővel, mert könnyen lehet, hogy a védjegye a Nyilatkozat kitöltése és benyújtása nélkül kevesebb dologra fog kiterjedni, vagyis kevésbé értékes lesz, mint korábban.

posted by:

Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd