Jogtalan tartalomra mutató hyperlink szintén jogellenes – ítélet a GeenStijl kontra Playboy ügyben

Nagy jelentőségű és remélhetőleg komoly következményekkel járó döntést hozott az Európai Bíróság egy a fentiekhez kapcsolódó előzetes döntéshozatali eljárás keretében hozott, 2016. szeptember 8-án kelt döntésében. Az alapeljárás azért indult, mert a Hollandiában nagyon népszerűnek számító www.geenstijl.nl weboldal 2011-ben közzétett egy olyan, ausztrál weboldalra (www.filefactory.com) vezető hiperlinket egy erre vonatkozó cikkel együtt, amelyen a holland fotómodell, Britt Dekker fotói voltak láthatóak. A Playboy kiadója, a Sanoma szerint a fotók használatára a fent nevezett holland weboldalnak nem volt engedélye, ezért felszólította a használat megszüntetésére, vagyis a hyperlink törlésére. A holland weboldal erre nem volt hajlandó, még azután sem, hogy maga az ausztrál www.filefactory.com helyt adott a Sanoma követelésének és megszüntette a hozzáférést az inkriminált fotókhoz. A holland oldal ezt követően egy másik hyperlinket rakott fel, mely az www.imageshack.us oldalra, illetve azon belül ugyanúgy a jogtulajdonos engedélye nélkül felhasznált fotókhoz vezettek. Miután az imageshack oldal is teljesítette a Sanoma kérését és törölte a tartalmat, a holland weboldal harmadszor is eljátszotta ugyanezt egy következő hyperlinkkel.

 

Az eljáró holland bíróság által az Európai Bíróságnak feltett kérdésekre adott válaszaiban az Európai Bíróság többek között leszögezte, hogy a hyperlink a fent leírt módon történő közzététele is nyilvánossághoz közvetítésnek minősíthető, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a holland weboldal egy profitérdekelt, kereskedelmi vállalkozás, amely pontosan tudatában volt annak, hogy az általa felhasznált link jogtalan tartalomra mutat. A nyilvánossághoz közvetítéshez, mint a felhasználás egyik módjához pedig a jogtulajdonos hozzájárulására lett volna szükség.

 

A fentieket figyelembe véve jelentős változások várhatók a továbblinkelt tartalmakkal kapcsolatos jogi felelősség kérdésében, hiszen például egy magyar profitérdekelt internetes híroldal, ha az általa feltett hyperlinkre vonatkozóan felszólítást kap a jogtulajdonostól arra vonatkozóan, hogy a továbblinkelt oldalon jogellenes tartalom található, legalábbis az erre vonatkozó felszólító levél kézhez vétele, vagyis a tudomássszerzés után már nem hivatkozhat arra, hogy azt a tartalmat nem is ő tette közzé, hiszen az „csak egy link volt”.

 

A teljes ítélet itt érhető el:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=755998

 

Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd