Iparjogvédelem

Iparjogvédelem: az iparjogvédelem napjaink egyik kulcsterülete. A gazdasági élet szereplői részéről mind hangsúlyosabban jelentkezik az az igény, hogy az általuk létrehozott szellemi termékeket lehetőség szerint minél hatékonyabb jogi védelemmel lássák el.

Erre szolgálnak a szerzői jog és annak részterületei mellett a különböző iparjogvédelmi oltalmi formák (elsősorban a szabadalom, a használatiminta-oltalom, a védjegyoltalom, a formatervezésiminta-oltalom és a földrajzi árujelzők oltalma), amelyek összefoglalóan jelentik az iparjogvédelem területét. Az iparjogvédelem kérdéskörében kulcselem, hogy egy meghatározott ötletre, üzleti koncepcióra, fejlesztésre, megtervezett műre, újonnan kitalált jelmondatra, logóra, névre a megfelelő jogi oltalmi forma kerüljönk kiválasztásra.

Az oltalmi formák elvileg nem zárják ki egymást, vagyis egy alkotásra, műre, ötletre elvileg többfajta oltalmi forma is megszerezhető. Az iparjogvédelem területén található, fent említett oltalmi formák közül a műszaki jelleg inkább meghatározó a szabadalomnál, a használati mintánál és az esetek nagy részében a formatervezési mintánál is. A védjegyek és a földrajzi árujelzők tekintetében pedig elsősorban az árujelző szerep, pontosabban az áru és/vagy szolgáltatásjelző szerep kerül a középpontba, az áruk és/vagy szolgáltatások megkülönböztethetőségének, felismerhetőségének biztosítása és ezzel egyúttal az áru vagy szolgáltatás gyártójának, forgalmazójának vagy szolgáltatójának a jól megkülönböztethetővé tétele céljából.

Az ezzel kapcsolatos jogi munka előkészítése során kiemelt jelentősége van az iparjogvédelem területén aktív szereplők közül azon jogi képviselő megtalalásása és kiválasztása, aki egy adott részterületen, vagy valamely oltalmi forma tekintetében rendelkezik különleges, speciális szaktudással. Különösen igaz ez a szabadalmak és a használati minták esetében, ahol a szabadalmi ügyvivők iparágakként is specializálódnak (pl. gyógyszergyártás, autógyártás, gépipar stb.) a saját végzettségüknek  és szakterületüknek megfelelően.

Ügyvédi irodánk tagjai az iparjogvédelem területén belül elsősorban a védjegy és a formatervezési mintákkal kapcsolatos jogterületekre specializálódtak, illetve foglalkoznak a földrajzi árujelzők kérdéskörével is. Mivel párhuzamosan létrehozott jogintézményekről van szó, a  Közösségi Védjegy mellett a magyar nemzeti védjegyrendszer továbbra is létezik, saját a Közösségi Védjegy Irányelven alapuló joganyaggal, hivatali és bírósági  gyakorlattal. Továbbá, kiemelten fontos szerepe van az alapvetően a nemzeti védjegyrendszerre épülő, a nemzetközi védjegyek lajstromozását lehetővé tevő, ún. madridi rendszernek, amelyben a nemzetközi kiterjesztés alapjául szolgáló védjegy a nemzeti védjegyek mellett most már lehet Közösségi Védjegy is.