Az Európai Unió új szerzői jogi irányelve

 

2018. szeptember 12-én fogadta el az Európai Parlament az új szerzői jogi irányelv, az Európai Parlament és a Tanács irányelve a digitális egységes piacon a szerzői jogróljavaslatát.

A szerzői jogot uniós szinten jelenleg alapvetően a 2001/29/EK – az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló – irányelv szabályozza. A szerzői jog uniós szintű szabályozása reformjáról évek óta vita és egyeztetés folyik.

 A digitális technológiák fejlődésének hatására megváltozott a művek és egyéb védett teljesítmények létrehozásának, előállításának, terjesztésének és hasznosításának módja. Nemcsak új felhasználási lehetőségek merültek fel, de új szereplők és üzleti modellek is megjelentek. A digitális környezetben megélénkült a tagállamközi felhasználás is, és új lehetőségek jelentek meg arra, hogy a fogyasztók szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakhoz férjenek hozzá. Az uniós szerzői jogi keretben meghatározott célkitűzések és alapelvek továbbra is helytállóak, azonban ezekhez az új körülményekhez kell igazítani őket – olvasható az irányelv javaslatában.

A 2001-es irányelv tehát a technikai fejlődésnek, a közösségi média, az online platformszolgáltatók, a kép- és videomegosztó oldalak megjelenésének eredményeként mára több szempontból elavultnak tekinthető. A korábbi szabályozás nincs tekintettel többek között azokra szerzőkre, akik a videomegosztó platformok tisztességtelen működése folytán esnek el a műveik felhasználásáért járó díjazástól, és az irányelv megalkotásakor még nem számolhattak a közösségi média szabadsága okozta tömegesen előforduló szerzői jogi jogsértésekkel sem.

Az Európai Bizottság 2015. májusában hozta nyilvánosságra a Digitális Egységes Piaci Stratégiát, amelynek kiemelt célja az egységes digitális piac megalkotása volt. A stratégia 3 fő szabályozási iránya: az indokolatlan területi alapú tartalomhozzáférés korlátozásának megakadályozása, az internetes óriáscégek szerzői jogsértései elleni hatékony jogérvényesítési és végrehajtási rendszer megalkotása, valamint a gazdasági növekedés elősegítése.

A szeptemberi szavazás során az Európai Parlament tagjai egyetértettek abban, hogy a tagállamonként eltérő, sok helyen elavultnak számító szerzői jogi szabályozást új egységes uniós szabályozással kell felváltani, a szerzői jog szereplői közötti érdekellentétek azonban eddig jelentősen megnehezítették olyan egységes szabály megalkotását, amely minden résztvevő számára kielégítő lenne.

Az uniós szerzői jogi szabályozás reformja keretében mostanra kidolgozott irányelv javaslatot azonban több kritika is érte. E kritikák jelentős része elsősorban a 11. és a 13. cikkelyre vonatkozott. A 11. cikk célja a sajtókiadványok védelme a digitális felhasználást illetően. A 13. cikk eredeti formájában pedig olyan tartalomfelismerő technológiák – tartalomszűrők – használatát írta elő általánosan az online platformok számára, amelyek automatikusan szűrik a jogvédett tartalmakat.

Az irányelv javaslatának szeptemberben elfogadott módosításai immár a kis szolgáltatók érdekeit és a véleménynyilvánítás szabadságát helyezik előtérbe. Az irányelv javaslatának új szövegezése szerint a nagyvállalatok – a kis- és mikroszolgáltatók kikerültek a szabályozás hatálya alól – már nemcsak a sajtókiadványok kiadói részére lesznek kötelesek ellenszolgáltatásra a felhasználásért, hanem a sajtókiadványba beépített művekhez és egyéb teljesítményekhez fűződő jogok jogtulajdonosainak (így a szerzőknek, azaz az újságíróknak) is. A 13. cikk – elfogadott módosítása – értelmében a nagyszámú művet és egyéb teljesítményt tároló és hozzáférhetővé tevő, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatókáltalújonnan alkalmazott intézkedéseknek, így a hatékony tartalomfelismerő technológiák használatának megfelelőnek és arányosnak kell lenniük.A szolgáltatók megfelelően tájékoztatják a jogosultakat az intézkedések működéséről és bevezetéséről, továbbá életbe léptetnek olyan panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusokat, amelyeket a felhasználók igénybe vehetnek, amennyiben ezen intézkedések alkalmazásával összefüggésben jogvita merül fel.

A szeptemberben elfogadott módosításokat tartalmazó szerzői jogi irányelv teljes elfogadására előreláthatóan 2019. januárban kerül sor. Ezen időpontig a Parlament, az Európai Bizottság és az Európa Tanács egyezteti az irányelv végső változatát. A tagállamoknak ezt követően 2 év áll majd rendelkezésükre, hogy az irányelvet saját jogrendszerükbe átültessék és külön jogszabállyal kihirdessék.

 

Dr. Szénássy Mónika és Dobi Janka